Obec Kamenín > Klub dôchodcov Jázmin

Klub dôchodcov Jázmin

Klub dôchodcov Jázmin v Kameníne má 110 členov, ale je naďalej otvorený pre všetkých ľudí v dôchodkovom veku v našej obci. Veď základným cieľom a zmyslom Klubu je od svojho vzniku, aby v dnešnej dobe, keď z medziľuďských vzťahov sa vytrácajú duševné hodnoty, vytláča ich na pokraj života hon za materiálne statky, znovu si našli cestu k sebe ľudia, aby si nmašli čas vypočuť jeden druhého, aby sa znovu otvorili srdcia ľudí a naplnili sa s úctou a láskou k blížnemu.
Prácu klubu uznáva tak Obecné zastupiteľstvo ako i starosta obce. Vďaka ich pozitívneho prístupu k činnosti dôchodcov klub môže zabezpečiť pre svojich členov pravidelné stretnutia , ako aj zorganizovanie rôznych kultúrnych programov.
                      Klub sa zapája aj do kultúrneho a spoločenského života obce.


Úradné hodiny


 Pondelok:   8.00 -12.00 
13.00 - 15.00
 Utorok: nestránkový deň
 Streda:   8.0-12.00
13.00 - 17.00
 Štvrtok:   7.30 -12.00
 Piatok:   7.30 - 12.00 

Kontakty

Poštová adresa Obecného úradu:

Obecný úrad

943 57 Kamenín

Tel.: 036/ 7596 169

E-mail.: podatelna@kamenin.sk

IČO: 00 308 960

DIČ: 202 107 4011

História na fotkách

×