Oznamy

 Pozvánka na 30. zasadnutie OZ Kamenín - 02-03-2018 13:31:52 (289.4 KB)

 Informácia pre uživateľov náhradných pozemkov - Okresný úrad NZ, pozemkový a lesný odbor - 11-01-2018 09:01:48 (76.3 KB)

 Pozvánka na stretnutie - Okresný úrad NZ, pozemkový a lesný odbor - 11-01-2018 09:00:43 (142.9 KB)

 Kalendár zvozu triedeného odpadu - 11-01-2018 08:58:21 (133.9 KB)

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 1.polrok 2018 - 08-12-2017 17:53:07 (398.7 KB)

 VÝZVA - 22-11-2017 09:56:54 (650.5 KB)

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 2.polrok 2017 - 08-11-2017 11:06:38 (457.5 KB)

 Oznámenie Obec Kamenný Most - 17-10-2017 13:38:49 (31.7 KB)

 Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - 21-08-2017 08:26:48 (138 KB)

 Tájékoztatás a választók számára - 03-07-2017 10:56:53 (933.2 KB)

 Informácia pre voliča - 03-07-2017 07:56:52 (850.7 KB)

 Oznámenie stavebného úradu - 13-06-2017 11:04:04 (117.1 KB)

 Pozvánka na 29. zasadnutie OZ Kamenín - 07-06-2017 10:31:15 (264.6 KB)

 Programajánló - 10-05-2017 15:20:41 (2.7 MB)

 Kalendár udalostí - 10-05-2017 15:17:47 (2.7 MB)

 Oznámenie stavebného úradu - 03-05-2017 09:11:48 (7.1 KB)

 Pozvánka - 17-04-2017 19:11:22 (290.2 KB)

 Správa o kontrolnej činnosti hlavného komtrolóra obce Kamenín za rok 2016 - 07-03-2017 13:52:01 (2.8 MB)

 Zverejnenie zámeru previesť majetok obce Kamenín spôsobom priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 06-03-2017 08:19:31 (265.4 KB)

 Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP - 20-01-2017 11:12:57 (31.4 KB)

 Zverejnenie zámeru previesť majetok obce Kamenín spôsobom priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 21-11-2016 09:32:37 (321.5 KB)

 Výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek - 12-09-2016 15:20:22 (121.8 KB)

 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - 23-08-2016 08:12:46 (21.2 KB)

 Výzva na predloženie cenovej ponuky - 18-08-2016 09:35:45 (279.3 KB)

 Súbor na stiahnutie - (261.3 KB)

 Súbor na stiahnutie - (210.5 KB)

  - 16-05-2016 16:39:00 (0 B)

 Súbor na stiahnutie - (2.4 MB)

 Súbor na stiahnutie - (2.4 MB)

 Súbor na stiahnutie - (2.1 MB)

 Súbor na stiahnutie - (429.7 KB)

 Súbor na stiahnutie - (741 KB)

 Súbor na stiahnutie - (473.3 KB)

 Súbor na stiahnutie - (491.5 KB)

 Súbor na stiahnutie - (463.4 KB)

 Súbor na stiahnutie - (243.2 KB)

 Súbor na stiahnutie - (5.7 MB)

 Súbor na stiahnutie - (572 KB)

 Výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek - (0 B)


 oznam -

Úradné hodiny


 Pondelok:   8.00 -12.00 
13.00 - 15.00
 Utorok: nestránkový deň
 Streda:   8.0-12.00
13.00 - 17.00
 Štvrtok:   7.30 -12.00
 Piatok:   7.30 - 12.00 

Kontakty

Poštová adresa Obecného úradu:

Obecný úrad

943 57 Kamenín

Tel.: 036/ 7596 169

E-mail.: podatelna@kamenin.sk

IČO: 00 308 960

DIČ: 202 107 4011

História na fotkách

×